Montaż i serwis klimatyzatorów KLIMA BART 59-220 Legnica, Chocianowska 17c tel. 501 80 99 75

Oferujemy centrale z przeznaczeniem dla przemysłu, szpitali, basenów, biur i domów.

Dzięki centrali wentylacyjnej zanieczyszczone powietrze jest usuwane z pomieszczeń i wymieniane na świeże, pobierane z zewnątrz. Podczas wymiany powietrza następuje przekazanie ciepła oraz oczyszczenie powietrza zewnętrznego przez specjalne filtry. Proces ten pozwala zachować nawet do 95% energii cieplnej.

Podział centrali wentylacyjnych


W zależności od zastosowania i parametrów technicznych urządzenia te mogą mieć bardzo różną budowę, często bardzo złożoną. Urządzenia do centralnej obróbki powietrza możemy podzielić na:

 • centrale standardowe
 • centrale o nietypowych gabarytach i konfiguracjach.

Pozycje pracy:
 • płaskie podwieszane
 • uniwersalne
 • klasyczne
 • basenowe
Rodzaj wymiennika
 • krzyżowy
 • przeciwprądowy
 • obrotowy
 • pompa ciepła

Centrale o średnich i dużych wydajnościach zbudowane są:

 • sekcyjnie (blokowa, modułowa) – ułatwiają transport i montaż, np. na wysokich budynkach lub w trudno dostępnych maszynowniach
 • monoblokowo (kompaktowa) – stosowane do zabudowy wewnętrznej, centrale o małych wydajnościach.


Centrale wentylacyjne można spotkać jeszcze w wykonaniu specjalnym, np. basenowe, higieniczne i ATEX. Centrale basenowe wyróżniają się układami odpornymi na korozję oraz działanie wilgoci i chloru. Centrale higieniczne natomiast posiadają układy, umożliwiające stałą kontrolę ich czystości oraz mycie i dezynfekcję, gdyż przeznaczone są one do klimatyzacji np. sal operacyjnych, laboratoriów lub np. hal produkcyjnych w zakładach farmaceutycznych, elektronicznych i optycznych. Centrale w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczone są do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem, muszą spełniać tzw. dyrektyw ATEX (franc. Atmospheres Explosibles).
Zakres przeglądu central wentylacyjnych
 •     kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej
 •     czyszczenie centrali wentylacyjnej w szczególności miejsce usytuowania nagrzewnicy elektrycznej
 •     czyszczeniem i myciem łopatek wentylatora
 •     kontrola właściwego montażu centrali jeśli zajdzie potrzeba konieczne poprawki których celem jest bezpieczne korzystanie z urządzenia
 •     kontrola silników wentylatorów
 •     kontrola nasmarowania łożysk i przekładni urządzenia
 •     kontrola naciągu pasków klinowych o ile istnieją
 •     kontrola płaszczyzny kół pasowych
 •     kontrola instalacji odprowadzającej skropliny
 •     kontrola, regulacja przepustnic powietrza
 •     kontrola poprawnej pracy siłowników przepustnic
 •     wymiana filtrów powietrza
 •     odpowietrzenie chłodnicy czy nagrzewnicy wodnej
 •     kontrola zaworów odcinających
 •     kontrola zaworów regulacyjnych czynnika grzewczego i chłodzącego
 •     wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę
 •     wykonanie pomiarów elektrycznych
 •     kontrola i kalibracja nastaw sterowników
 •     kontrola poprawnej pracy szafy sterowniczej
 •     kontrola czujników, zadajników i regulatorów

Oferta usług

 Oferujemy: